call center

091-772-9899

Travel

น้ำมันเชื้อเพลิงกับความสดใหม่ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "น้ำมัน" หรือ "เชื้อเพลิง" รถเหล่านั้นก็คงไม่สามารถโลดแล่น หรือใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ควรจะเป็นเราทุกคนต่างก็ทราบกันดีถึงความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยานพาหนะในทุกวันนี้

แต่จะมีใครรู้บ้างว่า "ความสดใหม่" ของน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ก็มีส่วนช่วยให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็มีปัจจัยอยู่หลายประการ เริ่มตั้งแต่ตัวน้ำมันดิบที่ผ่านกรรรมวิธีการกลั่น การจัดส่งน้ำมัน และการเก็บสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่แล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ในถังใต้ดิน ณ สถานีบริการน้ำมันนั้นๆ ซึ่งถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจัดเก็บไว้นานเกินไป ก็อาจจะทำให้มีสิ่งเจือปน เช่น น้ำ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนได้

 

ที่มา : http://car.boxzaracing.com/knowledge/12312

31/03/16