call center

091-772-9899

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ฟอร์ด สาขาพระราม4, และพระราม3


ซิตี้ ฟอร์ด การให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร

นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

*ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สาขากัลปพฤกษ์  โทร: 02-416-1555 หรือ 083-096-2959
สาขาพระราม 4 โทร: 02-713-6000 หรือ 083-096-2959
สาขาพระราม 3 โทร: 02-674-3600 หรือ 083-069-2959