call center

091-772-9899

ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ แนะนำการใช้งานรถฟอร์ด ความรู้ทั่วไปเรื่องยานยนต์

9 คำสอนดีๆ จากในหลวง ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานของเราได้

เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ประยุกต์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไป....

14/11/16

Readmore...

เรื่องสุดประทับใจ "วินาทีที่หลวงพ่อคูณจับพระหัตถ์ของในหลวง"

เป็นเรื่องราวสุดประทับใจ ที่เกิดขึ้นระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ....

14/11/16

Readmore...

โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำไม่พอใช้ตลอดปี

แก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช....

14/11/16

Readmore...