Travel

5 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ เที่ยวสุขใจตามรอยพ่อหลวง

เส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ ของในหลวง ที่มีส่วนช่วยราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้และอาชีพ ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย

14/11/16

Eat & Drink

กินตามแม่ โภชนศาสตร์แห่งพระราชินี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเปิดงาน “ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง” ซึ่งศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โภชนศาสตร์แห่งพระราชินี”

14/11/16

เปิดเมนูเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สด อร่อย จากโครงการหลวง

อีกหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี นั้นอยู่ที่ค่ำคืนวันที่ 13 มิถุนายน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

14/11/16

3 เมนูผัดผัก พระกระยาหารโปรดแบบเรียบง่ายของในหลวง รัชกาลที่ 9

เปิดเมนูพระกระยาหารโปรดของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เรียบง่าย เสวยเหมือนกับสามัญชนธรรมดา โดยเฉพาะเมนูผัก ใส่เนื้อสัตว์น้อย ๆ ใส่ผักเยอะ ๆ แต่ต้องไม่มีผักชี

14/11/16